De missie van onze school

Lucas Batau is een katholieke basisschool, die onderwijs geeft door middel van methodegebonden instructie met extra aandacht voor het individu binnen de groep. Deze is gericht op actief zijn, initiatief nemen, nadenken over eigen gedrag, zelfstandigheid, samenwerken, zelfvertrouwen en het toepassen van verworven kennis en vaardigheden, zodat ieder kind zich zo optimaal mogelijk kan ontplooien. Hierbij hanteren wij verschillende manieren voor informatieverwerving en -verwerking.

Wij zien het als onze taak om leerlingen voor te bereiden op hun (latere) functioneren in de samenleving. Wij bevorderen het actief burgerschap en de sociale integratie. Dit gaat over de bereidheid tot en het vermogen om onderdeel uit te maken van een (school-)gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren.

De belangrijkste kernwaarden die op Lucas Batau van toepassing zijn:
  • kwaliteit
  • resultaat
  • uniciteit
  • respect
  • veiligheid/vertrouwen
  • duidelijkheid
  • openheid
                                 Lucas Batau: de samenwerkende school.

Identiteit van onze school

De katholieke basisscholen hebben een band met de parochie Nieuwegein. Een contactpersoon is door de schoolbesturen en het kerkbestuur aangesteld ter begeleiding van het levensbeschouwelijk onderwijs vanuit de eigen katholieke identiteit. De godsdienstlessen worden door de leerkrachten aan de hand van een aantal projecten verzorgd. Eén van de leerkrachten heeft identiteitsbegeleiding in haar takenpakket. Zij geeft bij elk project een toelichting aan het team.
De laatste 25 jaar heeft er een ontwikkeling plaatsgevonden naar 'open katholieke scholen', waarop ook kinderen zitten die geen band (meer) hebben met de parochie. De tijd dat de hele groep meedeed aan de Eerste Heilige Communie of Vormsel is voorbij. De voorbereiding vindt plaats buiten de school en wordt georganiseerd door een werkgroep vanuit de parochie.