Overblijfmogelijkheden
 
De mogelijkheid bestaat om kinderen tussen de middag te laten overblijven. Er is een vast team van overblijfbegeleiders, waarvan er altijd minstens twee per groep aanwezig zijn. Een overblijfgroep bestaat uit kinderen, die ongeveer dezelfde leeftijd hebben. Jaarlijks wordt bezien op grond van het aantal kinderen dat overblijft, hoeveel groepen er nodig zijn.
Nadat de kinderen gegeten hebben, kunnen zij tekenen, lezen, spelletjes doen of op het schoolplein spelen. Hierbij is toezicht aanwezig. De verantwoordelijkheid voor het overblijven ligt bij de school. Mocht uw kind i.p.v. moeten overblijven, besluiten om elders te eten, dan moet dit mondeling of schriftelijk aan de groepsleerkracht doorgegeven worden.
 
Kosten van het overblijven
 

Bij de leerkracht gemelde overblijvers kunnen tegen betaling overblijven. Daarvoor zijn er strippenkaarten verkrijgbaar. Iedere overblijver dient een eigen strippenkaart te hebben!
Strippenkaarten kunnen op twee manieren worden aangeschaft.
  • Contant op woensdagen en donderdagen van 08.30 09.00 uur of
  • Giraal op postrekening NL 66 ingb 000 1531335 t.n.v. Overblijf Lucas Batau (wilt u duidelijk de naam en de groep van uw kind vermelden).
De laatste manier van aanschaffen heeft onze duidelijke voorkeur!!!
De administratie wordt altijd aan het eind van de maand (soms 2 maanden) verwerkt. U hoeft het in principe niet bij te houden, maar dat kan toch wel handig zijn, zodat u niet een te grote betalingsachterstand oploopt.
 
Strippenkaarten Prijs per 01-09-2002
    5 strippenkaart     10,00
  10 strippenkaart     20,00
  20 strippenkaart     40,00
  50 strippenkaart     95,00
100 strippenkaart   190,00